אז איך עושים הפניית שיחה ? ניתן לבחור בין הפניית כל השיחות המגיעות למכשיר ובין הפנייה חלקית, המתבצעת רק כשהקו תפוס, כשאין מענה או כשאתם מחוץ לאזור קליטה.

איך מפעילים את השירות מטלפון נייד? (את אופן החיוג יש לקרוא משמאל לימין):

לצורך ההדגמה, במידה ותרצו להפנות את השיחות למספר 077-2241234 חייגו לפי הפירוט הבא:

להפניית כלל השיחות באופן מלא יש לחייג:

*21*0772241234#

ואז חיוג (SEND)

יש לשים לב

בהפנייה זו, הטלפון שלכם שלך לא יצלצל בכלל והשיחות יעברו לשירות שלנו מיידית.

 

להפניית שיחות באין מענה חייג:

*61*0772241234**15#

ואז חיוג (SEND)

המספר 15 מייצג את כמות השניות שלאחריו תופנה השיחה. בהתאם לצורך שלך ניתן לרשום במקום זה את הערכים הבאים: 20/25

להפניית שיחות כשלא זמין (אין קליטה/מצב טיסה/טלפון כבוי):

*62*0772241234#

ואז חיוג (SEND)

להפניות שיחות כאשר הקו שלך תפוס יש לחייג:

*67*0772241234#

ואז חיוג (SEND)

שימו לב: ניתן להפעיל את כל סוגי ההפניות במקביל

 

ביטול הפניית השיחות

לביטול ההפניות יש לחייג

##002#

(סולמית סולמית אפס אפס שתיים סולמית)

ואז חיוג (SEND)

יש לשים לב

ביטול ההפנייה מבטל את כלל ההפניות של הטלפון.
במידה ומעוניינים לבטל הפנייה אחת בלבד יש לבטל את כולן ואז לבצע את ההפניות הדרושות מחדש.